Lyrics: Flavour – Golibe | Welcome to Olajide.TV
Related Contents

Lyrics: Flavour – Golibe

by

Sharing is caring!

image

Otego m chobalo, nwa di mma m ga-alu
E don tey I have been searching for you…chaii
Otego m chobalo, asa di mma oyoko
E don tey i have been searching for you
Fortunately o, m we funu nwata di mma
Anwuta atabeghi ya
baby na sweet pawpaw
Baby get something, lekenunu nwata nwelu
something
Achara ugo nwanyi nwa bu Ugegbe onyibo
Nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh o…..makata makata….ololo olooo….makata
makata nwata di mma
Nwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
Iye eh…..makata makata
nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma…..makata makata
Iye eh o…..makata makata
nwata di mma
Golibe golibe
Your mama born you well
Golibe yoyoyo e
Nwata golibe
Ugegbemuo golibe na mama gi musiri gi ike
Golibe yoyoyo e mma si na chi
Baby get something, lekenunu nwata nwere
something
Anwuta atabeghi ya
baby na sweet pawpaw
Baby get something, lekenunu nwata nwere
something
Achalu ugo nwanyi nwa bu Ugegbe onyibo
Nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
ololo ololo o…..makata makata nwata di mma
Nwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
Iye eh…..makata makata nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh o…..makata makata….nwata makata
mma…..makata makata nwata di mma
Baby get something, lekenunu nwata nwere
something
Anwuta atabeghi ya
baby na sweet paw paw
Baby get something, lekenunu nwata nwere
something
Achalu ugo nwanyi nwa bu Ugegbe onyibo
Nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh…..makata makata
ololo olo oo…..makata makata
nwata di mma
Nwata makata mma le le…..makata makata
Omakata mma eh…..makata makata
Iye eh…..makata makata
nwata di mma
I say nwata makata mma le le…..makata makata
Iye eh o…..makata makata
nwata makata lololo…..makata makata

Sharing is caring!

No tags 0 Comments 0

No Comments Yet.

What do you think about this?

yoast seo premium free
%d bloggers like this: